• HAMMARIN ARKITEKTER

  • Hammarin Arkitekter startades 2000 av Johan Hammarin. Kontoret arbetar med arkitektur och design i olika skalor från bostäder, kommersiella byggnader till inredning och produktformgivning. Referensportföljen är utförlig och bred med såväl privata som publika uppdrag. Gemensamt för projekten är en arkitektur som karakteriseras av en lekfull och innovativ gestaltning.

    Vår strategi kan beskrivas som rak, resultatinriktad och okomplicerad. Ett nära samarbete med våra kunder har lärt oss fördelen med att se en uppgift ur olika perspektiv. Målsättningen är att vara öppna och ta till oss kunskap utanför vår egen disciplin för att bättre framställa konceptuella arkitektoniska idéer passande våra beställare.

    Johan Hammarin Arkitekt SAR/MSA ladda ner CV