• HAMMARIN ARKITEKTER

  • Välkommen till Hammarin Arkitekter ett innovativt arkitektur- och design praktiserande kontor.
    Genom att lyssna och vara uppmärksamma får vi insikt i våra kunders behov.
    Vi utvecklar sedan en byggnad, ett rum eller en sekvens av utrymmen efter projektets visioner till starkt konceptuella lösningar.
    Arkitektoniska strategier söker vi genom att vara lyhörda för platsen samt kulturer.
    Förenat med ny byggnadsteknik och tekniska traditioner gestaltar vi miljöer som kommunicerar våra beställares affärsidéer.